Potez dana: Luka Stepančić

63

Dobitna kombinacija Cindrića i Stepančića pronašla je put do njemačke mreže!