Home / Kontakt

Kontakt

Hrvatski rukometni savez

Hrvatski rukometni savez

hrvatski_rukometni_savez-svgHRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ
Metalčeva 5/III, 10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 18493858124
Tel: +385 (0)1 4576 111
email: info@hrs.hr

Tajništvo

Tajništvo

hrvatski_rukometni_savez-svgDamir Poljak, dipl. iur
glavni tajnik
E-mail: d.poljak@hrs.hr

hrvatski_rukometni_savez-svgSilva Šuster
voditeljica ureda
Telefon: 01/ 45 76 111
E-mail: s.suster@hrs.hr

hrvatski_rukometni_savez-svgNenad Stanković
referent za registracije igrača i službenik za zaštitu podataka
Fax: 01/ 45 76 068
E-mail: neno@hrs.hr

Računovodstvo

Računovodstvo

hrvatski_rukometni_savez-svgRačunovodstvo
Tel: 01/ 45 73 033
E-mail: j.bubalo@hrs.hr

Ured nacionalnih selekcija

Ured nacionalnih selekcija

hrvatski_rukometni_savez-svgIvica Udovičić
tehnički direktor muških i ženskih nacionalnih selekcija
Telefon: 01/ 45 76 069
E-mail: i.udovicic@hrs.hr

hrvatski_rukometni_savez-svg

Igor Vori
sportski direktor muške seniorske reprezentacije
E-mail: i.vori@hrs.hr

hrvatski_rukometni_savez-svg

dr.sc. Lidija Bojić-Ćaćić
instruktorica za ženski rukomet
Telefon: 01/ 5391-005
E-mail: lidija@hrs.hr 

hrvatski_rukometni_savez-svgRenata Fucak
pomoćnica direktora
Telefon: 01/ 5391-007
E-mail: r.fucak@hrs.hr  

Ured za natjecanje

Ured za natjecanje

hrvatski_rukometni_savez-svgBojan Filipović
voditelj ureda za natjecanje
Telefon: 01/ 45 77 478
E-mail: b.filipovic@hrs.hr

hrvatski_rukometni_savez-svgLeon Filipović
administrator u uredu za natjecanje
Telefon: 01/ 45 73 034
E-mail: leon@hrs.hr

hrvatski_rukometni_savez-svgTomislav Lukić
voditelj natjecanja mlađih dobnih skupina za rukometaše i tajnik Povjerenstava
E-mail: t.lukic@hrs.hr

Marketing

Marketing

hrvatski_rukometni_savez-svgSilvijo Njirić
direktor marketinga
Telefon: 01/ 53 91 001
E-mail: s.njiric@hrs.hr

hrvatski_rukometni_savez-svgTvrtko Židek
pomoćnik direktora marketinga
Telefon: 01/ 53 91 004
E-mail: tvrtko@hrs.hr

hrvatski_rukometni_savez-svgAnita Šikić
pomoćnica direktora marketinga
Telefon: 01/ 53 91 004
E-mail: a.sikic@hrs.hr

hrvatski_rukometni_savez-svgDorotea Ižaković
pomoćnica direktora marketinga zadužena za odnose s javnošću
E-mail: d.izakovic@hrs.hr

Upravni odbor

Upravni odbor

hrvatski_rukometni_savez-svgTomislav Grahovac
Predsjednik HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgZoran Gobac
izvršni dopredsjednik HRS-a i član Upravnog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgIvica Maraš
član Upravnog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgBoris Mesarić
član Upravnog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgNikola Rukavina
član Upravnog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgBožica Palčić
član Upravnog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgJosip Ergović
član Upravnog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgJosip Posavec
član Upravnog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgDragan Kovačević
član Upravnog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgHrvoje Vojvoda
član Upravnog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgŽeljko Udovičić
član Upravnog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgVili Bassanese
član Upravnog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgDarko Dunato
član Upravnog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgŽeljko Maletić
član Upravnog odbora HRS-a

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

hrvatski_rukometni_savez-svgRomeo Vrečko
predsjednik Nadzornog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgGoran Peterko
član Nazdornog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgKrešimir Donđivić
član Nazdornog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgDinko Tandara
član Nazdornog odbora HRS-a

hrvatski_rukometni_savez-svgRajko Roža
član Nazdornog odbora HRS-a

Natjecateljsko povjerenstvo

Natjecateljsko povjerenstvo

hrvatski_rukometni_savez-svgMiljenko Topličanec
predsjednik

hrvatski_rukometni_savez-svgBožica Palčić
član

hrvatski_rukometni_savez-svgŽeljko Milanović
član

hrvatski_rukometni_savez-svgIvo Dragić
član

hrvatski_rukometni_savez-svgGoran Peterko
član

Registracijsko povjerenstvo

Registracijsko povjerenstvo

hrvatski_rukometni_savez-svgGoran Milaković
predsjednik

hrvatski_rukometni_savez-svgKazimir Ilijaš
član

hrvatski_rukometni_savez-svgKrešo Dorić
član

Stegovno povjerenstvo

Stegovno povjerenstvo

hrvatski_rukometni_savez-svgKruno Bule
član

hrvatski_rukometni_savez-svgTomislav Juriša
član

hrvatski_rukometni_savez-svgZlatko Grdić
član

Povjerenstvo za propise

Povjerenstvo za propise

hrvatski_rukometni_savez-svgSrećko Ilić
član

hrvatski_rukometni_savez-svgTina Tomašić Raguž
član

hrvatski_rukometni_savez-svgRenato Habek
član

Zdravstveno povjerenstvo

Zdravstveno povjerenstvo

hrvatski_rukometni_savez-svgprof.dr.sc. Krešimir Rotim

hrvatski_rukometni_savez-svgprof.dr.sc. Robert Kolundžić

hrvatski_rukometni_savez-svgprof.dr.sc. Vladimir Bedeković

hrvatski_rukometni_savez-svgprim.dr.sc. Igor Borić, dr.med.

hrvatski_rukometni_savez-svgTomislav Kukin, dr. med.

hrvatski_rukometni_savez-svgTomislav Čengić, dr.med.

hrvatski_rukometni_savez-svgTomislav Madžar, dr.med.

hrvatski_rukometni_savez-svgBoris Peršić, dr.med.