Poreč – gradnja dvorane

36

Grad će od svoje tvrtke Parentium dvoranu dobiti u zakup na 30 godina, a nakon toga bit će mu vraćeno i pravo građenja bez ikakvih naknada i tereta u korist trećih osoba – Nejasno je i neizvjesno kako će i kada Poreč dobiti državno zemljište na Facinki, čijom prodajom kani financirati kapitalne projekte, među kojima i dvoranu za svjetsko rukormetno prvenstvo na Žatiki Grad Poreč je krajem prošlog mjeseca prenio na svoje poduzeće Parentium pravo građenja sportske dvorane na Žatiki, koje je dobio od države na rok od 30 godina, a prošloga je tjedna njegovo poglavarstvo utvrdilo prijedlog ugovora o pravima i obavezama dviju strana, o kojem će konačni sud donijeti Gradsko vijeće. Osnovna ideja ugovora je da Parentium uzima kredit u iznosu od, kako je neslužbeno rekao direktor Alen Benković, 60 milijuna kuna, kojim će izgraditi dvoranu. Potom će je dati u zakup Gradu, a zakupnina će biti jednaka iznosu anuiteta otplate kredita. Doduše, u nju će biti uključeno i 1,5 posto ukupne vrijednosti gradnje objekta uvećane za PDV na ime upravljačke naknade Parentiumu za vođenje projekta. Grad će od svoje tvrtke dvoranu dobiti u zakup do isteka prava građenja, dakle na 30 godina. Nakon tog roka bit će mu vraćeno i pravo građenja bez ikakvih naknada i tereta u korist trećih osoba, a dvorana mora biti u stanju “ispravne funkcionalnosti”. Gradsko poduzeće ima glavni arhitektonski projekt koji je naručio i platio Grad, a iz proračuna će biti plaćena izrada i ostale projektne dokumentacije do početka građenja, dok će Parentium, na temelju načelne građevinske dozvole iz lipnja ove godine, ishoditi građevinsku dozvolu i provesti javnu nabavu. Grad se ovim ugovorom obvezuje izraditi hodogram gradnje dvorane, pružiti svu tehničku pomoć i nadgledati čitav posao, koji mora biti dovršen, s uporabnom dozvolom, do 31. listopada sljedeće godine. Osnovni uvjeti koji će biti traženi od banaka za kredit su poček od godinu dana, rok otplate 25 godina, a kao instrument osiguranja Parentium će ponuditi hipoteku na pravo građenja. Za drugu fazu pripremnih radova u ovoj godini Grad se ugovorom mora obvezati osigurati novac u proračunu, koji će biti prebačen na račun Parentiuma kao kapitalna pomoć. Gradonačelnik Edi Štifanić kaže da je pokretanje procedure kreditnog zaduženja za gradnju dvorane nužno, jer se ne može raspisati natječaj za izvođenje radova dok nema jasnog izvora financiranja, ali je uvjeren da će se gradnja dvorane ipak financirati prodajom zemljišta na Facinki, koje još nije gradsko vlasništvo. Podsjetimo, Grad je najprije tražio od države Facinku bez naknade, jer je tamo planirana uslužno-trgovačka zona, a kada su dobili odgovor da zemljište mogu dobiti besplatno jedino za poduzetničku zonu, dogovoreno je raspisivanje javnog natječaja. Prije toga su u javnim nastupima i potpredsjednik Vlade i predsjednik NO-a Hrvatskog fonda za privatizaciju Damir Polančec, kao i porečki gradonačelnik Štifanić govorili o tome da je dogovoreno da će Facinka biti prodana Gradu, koji će prodajom parcela na tom području financirati kapitalne projekte, među kojima i dvoranu za svjetsko rukometno prvenstvo na Žatiki. Međutim, Grad je, u konkurenciji s četiri trgovačka društva, ponudio najnižu cijenu na tom javnom natječaju, na kojem je porečka tvrtka TIM 90, uz program sličan gradskom, ponudila desetak milijuna kuna više. Podigla se bura, koja je kulminirala akcijom -Maestro-, odnosno uhićenjem triju potpredsjednika HFP-a, ali i odvjetnice TlM-a 90 Asje Piplović, koja je za porečku tvrtku vodila ponudu za kupnju Facinke od HFP-a.  Kakav u ovoj situaciji temelj ima gradonačelnik Štifanić za tvrdnju da će Facinka biti realizirana? On kaže da o tome još ne može govoriti za javnost, ali očito su dogovori u toku. Kakvi, možemo tek nagađati. Čini se da postoje samo dvije mogućnosti – dovršiti posao po raspisanom natječaju ili taj natječaj poništiti. Pitanje je može li biti potpisan ugovor temeljem provedenog natječaja, jer je lako pretpostaviti da su svi dokumenti vezani uz taj javni natječaj kao dokazni materijal u istrazi sada u obradi USKOK-a, pa je pitanje može li uopće ikakva odluka temeljem toga natječaja biti donijeta dokle god USKOK odnosno sud ne riješe taj slučaj. HFP može poništiti natječaj, vjerojatno po nalogu Vlade, a Vlada može donijeti odluku da Gradu Poreču zemljište dade bez naknade, kao što je u početku Grad i tražio, pod uvjetom da se izmijeni GUP i prijedlog DPU-a, pa umjesto trgovačko-uslužne na tom području predvidi poduzetničku zonu. Naravno, promjene planskih dokumenata traju, a Gradu novac za izgradnju dvorane hitno treba, tako da se može očekivati da će Gradsko vijeće dati zeleno svjetlo spomenutom kreditnom zaduženju. Uostalom, ako se Facinka prenamijeni u poduzetničku zonu, pitanje je da li će se u njoj moći graditi profitabilni trgovački centri za što sada, koliko se čuje, postoji interes više poznatih lanaca koji su spremni i dobro platiti svaki građevinski metar u toj zoni. Kako će taj dio priče biti realiziran ako se zona prenamijeni? Puno je pitanja, ali za sada malo konkretnih odgovora. Izvor: Sniježana Matejčić, Glas Istre

Prethodni članakČupić i Blažević u sedmorki SP u Makedoniji
Sljedeći članakĐapić: Ako treba dajem ostavku