Poreč – sportski centar “Žatika”

7

Ovog tjedna koji počinje danas, 3. rujna, u “Narodnim novinama” bit će objavljeni natječaji za davanje ponuda kreditiranja izgradnje sportske dvorane na Žatiki ( rok 36 dana ), za nadzor nad izvodjenjem radova ( rok 28 dana ), za Glavnog izvođača radova ( rok 28 dana ), za podizvođača radova na osnovnoj čeličnoj konstrukciji i sustavu pokrova ( rok 15 dana ), za podizvođače elektroinstalacija ( rok 15 dana ) i za podizvođače termotehničkih postrojenja i instalacija ( rok 15 dana ). Nakon ovih rokova znat će se svi izvodjači i rokovi dovršenja pobrojanih poslova. Podsjetimo da je investitor gradsko poduzeće “Parentium” koje je sa Gradom Porečom sklopilo ugovor kojim im je Grad prenio kupljeno pravo gradnje na rok od 30 godina. Izvor: Porestina.info