Natječaj za dodjelu organizacije završnice kupa

26

PDF dokument možete skinuti ovdje Br.0475*04*08. U Zagrebu, 01. 04. 2008. HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ Raspisuje: N A T J E Č A J ZA DODJELU ORGANIZACIJE ½ FINALA I FINALA KUP-a HRVATSKE ZA MUŠKARCE VRIJEME ODRŽAVANJA: 09. do 11. svibnja 2008. Sukladno Propozicijama natjecanja POSTOJI MOGUĆNOST PRILAGOĐAVANJA TERMINA I DATUMA PREMA ZAHTJEVU TELEVIZIJE OBVEZE DOMAĆINA: 1. Pokrivanje troškova tehničke organizacije utakmica ½ finala i finala Hrvatskog kup-a, sukladno Propozicijama natjecanja HRS-a; 2. Pokrivanje troškova jednog člana Natjecateljskog povjerenstva, tehničkog voditelja Hrvatskog Kup-a, dva delegata ili nadzornika i dva sudačka para, sukladno Propozicijama natjecanja HRS-a (istovjetno s pristojbama 1. A HRL); 3. Uplata na račun HRS, broj 2360000-1101363442 za “unapređenje rada s mlađim dobnim skupinama” iznos od minimalno 60.000,00 kn, najkasnije 8 dana po završetku KUP-a. 4. Ponuditelj je obvezan navesti u ponudi mjesto održavanja turnira završnice Hrvatskog Kup-a. 5. Športska dvorana navedena u ponudi domaćina Kupa mora udovoljavati posebnom uvjetu postavljanja uređaja roto-panoa u neprekidnom nizu od 42 m nasuprot TV kamera. Za odabir organizatora turnira uzimat će se u obzir isključivo bolja financijska ponuda. Hrvatski rukometni savez neće uzimati kao bolju ponudu hotelske, prijevozničke i slične usluge, kao i usluge u robi. PRAVA DOMAĆINA: – na prihod od prodanih ulaznica, – na promidžbeni prostor na rukometnom igralištu (osim centra i 2 x 4/1 metra) koji zadržava HRS – na promidžbeni prostor uz rub igrališta osim 42 metra roto panoa, nasuprot TV kamera koje zadržava HRS. Uz ponudu za organizaciju finala KUP-a Hrvatske ponuditelj je obvezan položiti u Ured HRS bianco zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, s napisanim iznosom od minimalno 60.000,00 kn kao garantni polog da neće odustati od domaćinstva i da će pokrivati svoje preuzete obveze. Ukoliko ponuditelj po dobivanju domaćinstva odustane od svoje ponude, biaco zadužnica naplatiti će se a domaćinstvo ponuditi slijedećem najboljem ponuditelju. Sudionici polufinala igraju završni turnir za koji se raspored utvrđuje ždrijebom. HRS jamči TV prijenos finalnog susreta. Ukoliko se nitko ne javi na Natječaj ili ponude ne budu udovoljavale uvjetima iz natječaja, Natjecateljsko povjerenstvo HRS-a će preuzeti organizaciju Turnira. Ponude po ovom Natječaju obvezno uputiti na Ured HRS-a u zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom, s naznakom “ponuda za organizaciju završnice Kup-a Hrvatske”. Krajnji rok za ponude je 12. travnja 2008. Odluku po ponudama za navedeni natječaj biti će javno objavljena 15. travnja 2008. godine u 12 sati. SUDIONICI NATJEČAJA: Kao organizatori mogu se prijaviti sve pravne i fizičke osobe te sve udruge građana Republike Hrvatske . Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Željko Kavran, dipl. ing. v.r. Glavni tajnik Hrvatskog rukometnog saveza Damir Poljak dipl. iur.

Prethodni članakNajbolja sezona PIPO IPC-a
Sljedeći članakDžomba: Vraćam se za dva tjedna