Sedmerac: Dora Kalaus vs Ivana Dežić

146

Stigli smo i do vanjskih pozicija, da vidimo tvoj izbor! Dora Kalaus ili Ivana Dežić❓