Što rukometaši kažu sami o sebi? I #CROffee I SP 2021

88

💥 CROffee 💥
Š𝕥𝕠 𝕟𝕒š𝕚 𝕣𝕦𝕜𝕠𝕞𝕖𝕥𝕒š𝕚 𝕜𝕒ž𝕦 𝕤𝕒𝕞𝕚 𝕠 𝕤𝕖𝕓𝕚 ⁉️