Šk. god. 2022./23.: Upis učenika – sportaša u razredne odjele za sportaše

1094

Poštovani, 

ovim putem želimo vas izvijestiti kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. („Narodne novine“, broj: 57/22):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_820.html.

Vezano uz upis učenika – sportaša u razredne odjele za sportaše u točki XIII. Odluke propisan je postupak prijave učenika koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnom i jesenskome upisnom roku.

Nadalje, napominjemo kako članak 14. stavak 4. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“: broj: 46/15; 39/22) propisuje da nacionalni sportski savezi provode rangiranje kandidata na temelju kriterija sportske uspješnosti. Kriterije sportske uspješnosti za svaki pojedini sport autonomno utvrđuju odgovarajući nacionalni sportski savezi te ih objavljuju na svojim mrežnim stranicama i dostavljaju Ministarstvu.

Opis postupaka Prijedlog
o Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u 23. 5. – 31. 5. 2022
o Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima 1. 6. 2022.
o Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti 2. 6. – 14. 6. 2022.
o Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste 14. 6. 2022.
o Prigovor kandidata na pogreške

(pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.)

o Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

15. 6. – 20. 6. 2022.
o Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta 21. 6. 2022.
o Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma 21. 6. – 24. 6. 2022.
Prethodni članakPaket24 Premijer liga – Doigravanje za Europu: Bez pobjednika u Sesvetama
Sljedeći članakZavršnica 1. HRL U15 (M): Rukometaši Rudara osvojili trofej pobjednika