InformacijeIzdvojene vijestiNovosti

Službeni kamp HRS-a za 2023. godinu održava se u Umagu od 24. lipnja do 6. srpnja

Turnus za djevojke u terminu od 24. do 30. 6. 2023., a turnus za mladiće od 30. 6. do 6. 7. 2023. godine

Ur. broj:01*02*2023.

Zagreb, 7. 2. 2023.

Predmet: 29. SREDIŠNJI KAMP HRVATSKOG RUKOMETNOG SAVEZA  ZA DJEVOJKE I MLADIĆE,

Umag, od 24. 6. 2023. do 6. 7. 2023.

Sukladno kalendaru HRS-a za mlađe dobne uzraste u natjecateljskoj sezoni 2022./2023. organizira se  29. SREDIŠNJI KAMP HRS-a  te objavljujemo potrebne informacije.

MJESTO: Resort Stella Maris, apartmani Stella ***, Ul. Stella Maris 8a, 52470, Umag

TERMINI I DOBNE SKUPINE: kamp će se realizirati u 2 turnusa po 6 dana:

 • DJEVOJKE OD 24. 06. 2023. DO 30. 06. 2023. u sljedećim godištima:

U14 (2008./2009.), U12 (2010./2011.) i U10 (2012. i mlađe)

 • MLADIĆI OD 30. 6. 2023. DO 6. 7. 2023. u sljedećim  godištima:

U14 (2008./2009.),  U12 (2010./2011.) i U10 (2012. i mlađi)

TERMINI I DOBNE SKUPINE: kamp će se realizirati u 2 turnusa po 6 dana:

 • DJEVOJKE OD 24. 06. 2023. DO 30. 06. 2023. u sljedećim godištima:

U14 (2008./2009.), U12 (2010./2011.) i U10 (2012. i mlađe)

 • MLADIĆI OD 30 . 6. 2023. DO 6. 7. 2023. u sljedećim  godištima:

U14 (2008./2009.),  U12 (2010./2011.) i U10 (2012. i mlađi)

ROK PRIJAVE: najkasnije do 25. 3. 2023. putem e-službene prijavnicu možete naći na našoj web stranici www.kamp-hrs.com.hr. Za osobe prijavljene nakon navedenog termina ne garantiramo smještaj jer su nam kapaciteti ograničeni.  Isto tako molimo vas da u prijavi obvezno naglasite ako je dijete NEPLIVAČ ili ima ili je imalo određenih zdravstvenih problema (epilepsiju, alergije, kronične  bolesti).

 1. PRIJAVE ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA

Prijava je moguća jedino putem ONLINE PRIJAVNICE koja se može pronaći na                               https://hrs.hr/kamp/prijava-za-kamp-2023.

Po zaprimljenoj prijavi, a najkasnije u roku 48h/2 dana (uz iznimku vikenda) iz Uniline-a ćete dobiti  ponudu/predračun s preciziranom dinamikom plaćanja obvezatnog depozita i ostalih ugovornih rata. Prilikom plaćanja ugovornih rata u „poziv na broj“ OBAVEZNO upišite broj ponude/predračuna.

Potvrdu uplate obvezatne akontacije (80,00 EUR) i ostalih ugovornih rata molimo vas dostavite na e-mail adresu  rukomet@uniline.hr.

 1. CIJENA KAMPA HRS-a

Ukupna cijena Kampa HRS-a iznosi 498,00 EUR  za 6 dana te se navedeni iznos treba uplatiti na različite IBAN račune:

 • 100,00 EUR KOTIZACIJA – jednokratna uplata
 • 398,00 EUR SMJEŠTAJ, PUNI PANSION i boravišna pristojba (UNILINE d.o.o) mogućnost plaćanja u 6 rata ili najkasnije 10 dana prije početka kampa

2.1.  IZNOS  100,00 EUR  KOTIZACIJE  uplaćuje se jednokratno Hrvatskom rukometnom savezu najkasnije do 10. 6. 2023. Uplatu KOTIZACIJE  POTREBNO JE IZVRŠITI NA IBAN HPB: HR5423900011101022716 Hrvatski rukometni savez, Metalčeva 5, 10000 Zagreb.

PRESLIKA UPLATE KOTIZACIJE slati na e mail j.bubalo@hrs.hr i na e-mail rukomet@uniline.hr.

Ukoliko sudionik  odustane od Kampa, najkasnije 7 dana prije početka (bolest ili sl.), izvršiti ćemo povrat uplaćene kotizacije u iznosu od 100,00 EUR. Informaciju o otkazivanju Kampa treba poslati na e-mailove: rukomet@uniline.hr i  j.bubalo@hrs.hr.

Svrha uplate (OBAVEZNO UPISATI): Kotizacija Kamp 2023. te navesti  ime i prezime djeteta te ime i prezime platitelja, OIB i adresa  platitelja.

2.2. Iznos 398,00 EUR  uplaćuje se agenciji Uniline d.o.o.

za smještaj, puni pansion (švedski stol)  i BP -u nastavku dokumenta navedeni su IBAN računi, najkasnije 15 dana prije početka kampa ili iznos od 398,00 EUR  možete uplatiti u šest rata:

 • Rata – ujedno i rezervacija smještaja- veljača  2023. iznos  80,00 EUR  
 • Rata – ožujak 2023. iznos 80,00 EUR
 • Rata- travanj 2023  iznos 80,00 EUR
 • Rata – svibanj 2023  iznos 80,00 EUR
 • 5 Rata – lipanj 2023. najkasnije 10 dana prije početka kampa – iznos 78,00 EUR

UKOLIKO DIJETE NEOPRAVDANO ( bez obrazloženja) ODUSTANE OD DOLASKA NA KAMP IZNOS AKONTACIJE OD 80,00 EUR ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA VAM SE NE VRAĆA.  Ukoliko dijete odustane od Kampa opravdano  (bolest i sl.) i vi nam to javite 7 dana prije početka kampa, a uplatili ste  iznos od  398,00 EUR,  isti će vam biti uplaćen na isti račun s kojeg je uplata izvršena.

 Moguća je rezervacija smještaja i nakon 25. 3. 2023., ali sve ovisi o broju slobodnih kapaciteta.

U cijenu je uključen smještaj u više-krevetnim apartmanima (3-4 osobe), švedski stol u restoranu za sva tri obroka dnevno, boravišna pristojba, prigodni pokloni HRS-a za sudionike KAMPA, prijevoz i izlet do centra Umaga, interni prijevozi te korištenje dvorana. Prijevoz na Kamp do Umaga te povratak kućama je individualan i nije u organizaciji HRS-a.

HRS organizira doček sudionika kampa na Autobusnom kolodvoru u Umagu te ih isto tako ispraća pri povratku. Roditelji ili skrbnici trebaju kupiti povratnu kartu ako se polaznik vraća s autobusom kući. Dolazak polaznika kampa sa autobusom roditelji ili skrbnici trebaju službeno najaviti na e-mail  d.bojic@hrs.hr i to minimalno 14 dana prije početka turnusa na kampu, tako da sve možemo pravovremeno organizirati prijevoz.

INFORMACIJE U SVEZI PRIJAVA I PLAĆANJA SMJEŠTAJA U KAMPU:

Uniline d.o.o.

Ulica Bože Gumpca 38, 52100 Pula, Hrvatska

IBAN: HR3024840081500154861 (Raiffeisenbank)

SWIFT: RZBHHR2X

ID: HR AB 52040048499

OIB: 74786390334

svrha uplate: Smještaj na Kampu HRS-a 2023. / ponuda broj _____________

Kontakt  gđa.  Ines Mahmić, Uniline d.d. 

e-mail: rukomet@uniline.hr, tel: 099 268 4193

NAPOMENA: NE POSTOJI MOGUĆNOST UPLATE TROŠKOVA KAMPA U GOTOVINI!

INFORMACIJE U SVEZI PRIJAVA I PLAĆANJA SMJEŠTAJA U KAMPU:

Uniline d.o.o.

Ulica Bože Gumpca 38, 52100 Pula, Hrvatska

IBAN: HR3024840081500154861 (Raiffeisenbank)

SWIFT: RZBHHR2X

ID: HR AB 52040048499

OIB: 74786390334

svrha uplate: Smještaj na Kampu HRS-a 2023. / ponuda broj _____________

Kontakt  gđa.  Ines Mahmić, Uniline d.d. 

e-mail: rukomet@uniline.hr, tel: 099 268 4193

NAPOMENA: NE POSTOJI MOGUĆNOST UPLATE TROŠKOVA KAMPA U GOTOVINI!

SVE UPLATE, bez iznimke, MORAJU BITI IZVRŠENE NA GORE NAVEDENE IBAN RAČUNE  Uniline d.o.o. (za smještaj i prehranu) i Hrvatskog rukometnog saveza (za kotizaciju).

Ukoliko je UPLATITELJ PRIVATNA OSOBA (RODITELJ) na UPLATNICI je obavezno navesti:

 1. a) IME I PREZIME TE ADRESU UPLATITELJA (roditelja ili dr.)
 2. b) OIB UPLATITELJA obavezno je navesti U RUBRICI POZIV NA BROJ ODOBRENJA
 3. c) u rubrici OPIS PLAĆANJA obvezno navesti BROJ PONUDE, IME I PREZIME SUDIONIKA KAMPA, OIB SUDIONIKA KAMPA te broj rate, ukoliko je uplata izvršena u ratama.

Ukoliko JE UPLATITELJ RUKOMETNI KLUB ILI DRUGA PRAVNA OSOBA (tvrtka, obrt, udruga i dr.) na UPLATNICI je obavezno navesti slijedeće podatke:

 1. a) NAZIV I ADRESU UPLATITELJA (rukometnog kluba ili druge pravne osobe)
 2. b) OIB UPLATITELJA obavezno je navesti U RUBRICI POZIV NA BROJ ODOBRENJA
 3. c) u rubrici OPIS PLAĆANJA obvezno navesti BROJ PONUDE, IME I PREZIME SUDIONIKA KAMPA, OIB SUDIONIKA KAMPA te broj rate, ukoliko je uplata izvršena u ratama.
 4. VAŽNE NAPOMENE ZA RODITELJE i POLAZNIKE KAMPA:

U svezi provedbe COVID-19  epidemioloških mjera o tome ćemo vas obavijestiti ovisno o situaciji i preporukama na nivou cijele države i županije, najkasnije 20 dana prije početka kampa. Pratite nas na www.facebook.com/KampHRS/ i na hrs.hr/kamp/.

 • Svi sudionici trebaju doći u Kamp na recepciju Resorta Stella Maris, apartmani Stella ***, (nalazi se odmah uz glavnu ulicu)  adresa Stella Maris 8a, Umag između 11:00 do 12:00 sati. Odlazak je nakon doručka u 09:00 sati. Polaznici su dužni su ponijeti: dovoljno sportske opremu za dva treninga dnevno, dva para tenisica, obuću i odjeću za slobodno vrijeme, ručnike za plažu, ispravnu rukometnu loptu i zdravstvenu iskaznicu. Molimo sudionike Kampa da ne donose skupu elektroničku opremu na Kamp: prijenosno računalo i slično jer ćemo im istu oduzeti i vratiti nakon završetka Kampa.
 • Pri dolasku OBVEZNO predati kopiju uplate za smještaj i za kotizaciju odgovornoj osobi iz Uniline d.d. (ako se uplata odnosi na više sudionika treba priložiti i njihov popis).
 • Klubovi koji imaju igračice i igrače na popisima perspektivnih, obvezno ih trebaju uputiti na Središnji kamp HRS-a gdje će biti izvršena daljnja selekcija za nacionalne reprezentacije.
 • Sudionici kampa NISU dodatno osigurani te ih roditelji mogu dodatno individualno osigurati (ozljede na treningu i sl.).
 • U Kampu HRS-a na raspolaganju su 24 sata dnevno liječnik i fizioterapeut. Ambulanta sa nužnim lijekovima je također unutar Kampa. Za sve ozljede koje ne možemo sanirati u Kampu djeca se prevoze na Hitnu službu u Umag u pratnji službene osobe iz Kampa. Roditelje obavještava naša zdravstvena služba ukoliko je neka teža povreda. Za lakše povrede dijete i trener će nazvati roditelje. Ukoliko dijete ima jednog skrbnika molimo da nas obavijestite o tome prilikom dolaska na Kamp tako da znamo kojeg roditelja nazvati u hitnim slučajevima.
 • Sva djeca koja opetovano na Kampu ne poštuju pravila ponašanja na Kampu te dnevni raspored i satnicu biti će udaljena sa Kampa na način da ćemo nazvati roditelje konzultirati se sa njima te organizirati povratak djeteta kući. Povrat uplaćenih sredstava neće biti moguć. Ukoliko dijete svojevoljno napusti kamp nakon jednog dana nismo u mogućnosti izvršiti povrat sredstava.
 • Za eventualne ozljede djeteta tijekom održavanja Kampa, HRS nije odgovoran i isto tako ukoliko su nastale komplikacije nakon ozljede ili eventualnog operativnog zahvata.
 • HRS isto tako moli sve roditelje da ispune prijavnicu i prijave svoje dijete za Kamp, a ne da djeca sama sebe prijavljuju ili da ih prijavljuje bliža rodbina ili treneri. OBVEZNO: u prijavi navesti eventualne kronične bolesti ili alergije te da li je dijete preboljelo COVID-19.
 • Svako dijete se raspoređuje u grupe po poziciji, a ne pripadnosti klubu te molimo roditelje da to poštuju. U svakoj grupi je maksimalno 14-16 djece koje treniraju 3 trenera: trener grupe, trener vratara i kondicijski trener. Glavni trener je uvijek na treningu, a preostala dva trenera dolaze ovisno o programu treninga.
 • Mobiteli će biti kod djece samo u određeno vrijeme tijekom dana tako da se socijaliziraju sa ostalom djecom u kampu te ne remete san i popodnevni odmor! Molimo da se to uvaži. Roditelji će uvijek moći kontaktirati trenera u slučaju hitnih poziva.
 • Buđenje je od 7:00 do 8:00 sati ujutro (ovisno o terminu treninga), a spavanje u 22:30 sata. Tijekom noći u Kampu je organizirana zaštitarska služba i recepcija radi od 0:00-24:00 sata
 • Sudionici Kampa imaju 3 obroka: doručak, ručak, večera koja se serviraju na švedskom stolu, dakle postoji veliki izbor različite hrane. Djeca mogu jesti u neograničenim količinama. Ukoliko je dijete alergično na određenu namirnicu priprema se poseban obrok, ali je sve potrebno najaviti minimalno 7 dana ranije  
 • Mole se roditelji da ne dolaze u Kamp ili treninge već da djeca samostalno uživaju u Kampu. Treninzi se odvijaju u sportskim dvoranama te na novo uređenom vanjskom igralištu.

KONTAKT OSOBE ZA SVE DODATNE INFORMACIJE:

 • Informacije u svezi prijave i plaćanja:

     Informacije u svezi organizacije Kampa:

  • stručna voditeljica ženskog dijela kampa , Lidija Bojić-Ćaćić mob.: 095 9999 106 ili e-mail lidija@hrs.hr
  • stručni voditelj muškog dijela kampa, Ivica Maraš, mob.: 095 9999 120  ili e-mail i.maras@hrs.hr

Srdačan pozdrav i vidimo se u Umagu, 

Voditeljica kampa HRS-a   
dr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić

Preuzmite službeni raspis:

Informacije Kamp 2023
Informacije Kamp 2023
Informacije-Kamp-2023.pdf
2.0 MiB
228 Downloads
Detalji…

Vezane vijesti

Back to top button