Udruga hrvatskih rukometnih sudaca

Udruga hrvatskih rukometnih sudaca(UHRS) je osnovana kao dragovoljna udruga u cilju postizanja svekolikog napretka u promicanju, razvitku i unapređenju rukometa, suđenjem i nadziranjem suđenja.
UHRS je članica Hrvatskoga rukometnog saveza, s kojim se posebnim propisom uređuju pitanja od zajedničkog probitka.
UHRS-a u svrhu ostvarivanja ciljeva, samostalno odlueuje o svojim ustrojstvenim, novčanim, stručnim i ostalim pitanjima, član je nacionalnog športskog saveza te samostalno odlučuje o možebitnom članstvu u ostalim udrugama.

Djelatnosti su UHRS-a:

– usvajanje politike, programa i planova rada, radi razvitka struke usklađivanjem međusobnih aktivnosti članica; ovladavanje Pravilima igre, radi unapređivanja rukometnog športa;

– briga o suđenju i nadziranju suđenja prema Pravilima igre, uz obvezujuaću primjenu propisa Hrvatskog rukometnog saveza

– priređivanje seminara radi stručne izobrazbe i osposobljavanja UHRS-ovih pripadnika, radi podizanja kakvoaće suđenja, svojih članova primjenom Pravila igre na utakmicama, uz promidžbene djelatnosti;

– priprema i provedba tečaja za suce i skrb o unapređivanju strukovnog rada;

– uspostava i usklađivanje djelatnosti i održavanje suradnje između članova Udruge i pripadnika te suradnja sa srodnim športskim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, posebice s Međunarodnim (IHF-om) i Europskim rukometnim savezom (EHF-om);

– suradnje s tijelima jedinica lokalne uprave, udruga, tvrtki i obrazovnih ustanova;

– sudjelovanje u stvaranju prijedloga o sustavu i uvjetima priređivanja rukometnih natjecanja te utvrđivanje liste sudaca i nadzornika suđenja prema kakvoći suđenja i nadziranja za rukometna natjecanja;

– briga o športskoj osposobljenosti, zdravlju, međusobnom razumijevanju i usvajanju moralnih vrijednosti;

– obavljanje promidžbene djelatnosti objavljivanjem napisa, poruka i sadržaja te svih ostalih poslova i djelatnosti što su od probitka za UHRS-ove članove

Članstvo u UHRS-u

UHRS-ovim članom može postati zbor sudaca kao udruga članova rukometnih sudaca i nadzornika suđenja, registrirana i evidentirana sukladno Zakonu, te svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, rukometni sudac.
Svaki član UHRS-a djeluje u okviru Zbora sudaca u mjestu prijave prebivališta ili stalnog boravka. Rukometnim se sucem postaje polaganjem ispita sukladno statutu i UHRS-ovim propisima tako da učlanjenjem postaje UHRS-ov član.

Udruga hrvatskih rukometnih sudaca