Zdravstveno povjerenstvo

  7
  prof.dr.sc. Vladimir Bedeković
  prim.dr.sc. Igor Borić, dr.med.
  Tomislav Kukin, dr.med.
  Tomislav Čengić, dr.med.
  Tomislav Madžar, dr.med.
  Boris Peršić, dr.med.
  prof.dr.sc. Krešimir Rotim
  prof.dr.sc. Robert Kolundžić