Edukacija trenera na nivou Republike Hrvatske

POVIJEST I RAZVOJ EDUKACIJE TRENERA NA PODRUČJU HRVATSKE

Edukacija rukometnih trenera, započela je organizirano 1948 godine odlaskom instruktora HRS-a koji su na područjima koja nisu imala nikakve informacije o rukometu, počeli sa edukacijom igrača, trenera i sudaca. Godinu dana kasnije instruktori HRS-a započeli su i sa edukativno-informativnim radom u susjednim državama ( Makedonija, Slovenija, Crna Gora)

Instruktori koji su vršili edukaciju na terenu bili su školovani na tečajevima koje je organizirao HRS. Dolaskom međunarodnih instruktora iz Njemačke Bernharda Kempe i Siegried Perrey u Beograd 1953 i 1954 godine ( gdje je održan tečaj za sve rukometne instruktore sa područja Jugoslavije) započinje se sa ozbiljnijim pristupom edukaciji trenera. Naravno, moramo istaknuti da se do 1958 godine sva pažnja posvećivala Ťvelikom rukometuť, ali smatramo važnim istaknuti dugu tradiciju edukacije trenera, bez obzira na veličinu rukometnog igrališta i broj igrača.
U razdoblju od 1948-1952 godine osposobljeno je za rad u rukometu 240 instruktora i 3 trenera.

1958 godine započinje raditi i ŤJugoslovenska škola rukometať koja se redovito organizirala na području Hrvatske, a tek mali broj njih organiziran je u Sloveniji, Srbiji i Crnoj Gori.
1959 godine započinje sa radom Visoka škola za fizičku kulturu u Zagrebu, na kojoj se educiraju rukometni treneri
1973 godine Visoka škola za fizičku kulturu u Zagrebu mijenja ime u Fakultet za fizičku kulturu. Od 2001 godine Fakultet za fizičku kulturu mijenja ime u Kineziološki fakultet.

1975 godine sustav edukacije osoba za rad u sportu propisan je od strane države koja je striktno odredila stupnjeve edukacije trenera. Po prvi puta treneri su podijeljeni u 3 nivoa edukacije; trener, viši trener i diplomirani trener ovisno o stupnju edukacije.

21. siječnja 1976 godine u Poreču je održana Osnivačka konferencija Udruge trenera HRS-a na kojoj je prisustvovalo 146 trenera iz Hrvatske. U isto vrijeme je održana u Poreču i
1. ŠKOLA RUKOMETA HRS-A. Na konferenciji su usvojeni opći akti i pravilnici Udruge trenera te izabrano predsjedništvo i usvojen program rada.
Nakon 1976 godine, UT HRS početkom svake godine organizira ŠKOLE RUKOMETA HRS-a na kojima prisustvuje veliki broj rukometnih trenera i predavača.

Nakon 1990 godine ŠKOLA RUKOMETA HRS-a mijenja naziv u SEMINAR TRENERA HRS-a. U siječnju 2008 godine organizirati će se 31. SEMINAR TRENERA HRS-a.

STRUKTURA EDUKACIJE TRENERA U HRVATSKOJ

Nakon kratkog povijesnog uvida, prezentirati ćemo vam trenutnu edukaciju rukometnih trenera u suradnji Hrvatskog rukometnog saveza, Kineziološkog fakulteta u Zagrebu i Hrvatskog olimpijskog odbora.

3.1 Edukacija rukometnih trenera na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu

Kineziološki fakultet u Zagrebu organizira Doktorski studij, Poslije- diplomski specijalistički studij,Visoku i Višu školu za rukometne trenere.

3.2 Edukacija rukometnih trenera pri Hrvatskom olimpijskom odboru

Hrvatski rukometni odbor u suradnji sa HRS-om organizira od 1991 godine Tečaj za rukometne trenere u trajanju dva semestra ili godine dana. Nastava se održava u Puli dva puta na godinu u trajanju od 14 dana za svaki semestar. Polaznici tečaja imaju 8 općih predmeta, 3 specijalistička i predagošku praksu. Nakon položenih svih ispita dobivaju diplomu trenera rukometa.

 

Udruga hrvatskih rukometnih trenera