43. Središnji seminar udruge trenera HRS-a – I

269

SATNICA DATUM / TEME / PREDAVAČI
17. 5. 2019., petak
9:15 SVEČANO  OTVARANJE  SEMINARA
9:45−10:45 Prevencija nasilja u sportu Predavačice: Višnja Ljubičić i Zrinka Greblo
11:15−12:15  Prezentacija rukometa u kolicimaPredavači: Ivan Dragić i Kazimir Ilijaš
12:45−14:15 Razvoj napadačke polivalentnosti u mlađim dobnim skupinamaPredavač: Nikola Foretić