Središnji rukometni Kamp HRS-a za djevojke i mladiće od 17.06. do 11.07.2017.

134

Sukladno kalendaru HRS-a za mlađe dobne skupine u natjecateljskoj sezoni 2016./2017. organizira se  SREDIŠNJI RUKOMETNI KAMP HRS-a

 

MJESTO: ZADAR, hostel «Zadar, Obala Kneza Trpimira 76, 23000 Zadar

TERMINI I DOBNE SKUPINE: kamp će se realizirati u 4 turnusa po 6 dana:

MLADIĆI OD   17.06.2017. (RUČAK) DO  29.06.2017. (DORUČAK)

TURNUS od 17.06. do 23.06.2017.

DOBNE SKUPINE: KADETI (rođeni 2000./2001.) i DJEČACI „A“ (rođeni 2004./2005.)

TURNUS od 23.06. do 29.06.2017.

DOBNE SKUPINE: MLAĐI KADETI ( rođeni 2002./2003.) i DJEČACI „B“ (rođeni 2006./2007.)

DJEVOJKE OD 29.06.2017. (RUČAK)  DO 11.07.2017. (DORUČAK)

TURNUS od 29.06. do 05.07.2017.

DOBNE SKUPINE: MLAĐE KADETKINJE (rođene 2002./2003.)

TURNUS od 05.07.-11.07.2017.

DOBNE SKUPINE: DJEVOJČICE (2004./2005./2006),

 

ROK PRIJAVE: najkasnije do 31.03.2017. s navedenim imenom i prezimenom sudionika, datumom rođenja, nazivom kluba te igračkim mjestom u ekipi (e-službenu prijavnicu možete naći na našoj web stranici www.kamp-hrs.com.hr). Za osobe prijavljene nakon navedenog termina ne garantiramo smještaj jer su nam kapaciteti ograničeni. Isto tako vas molimo da u prijavi obavezno naglasite ako je dijete NEPLIVAČ ili ima ili je imalo određenih zdravstvenih problema (epilepsiju,alergije,kr. bolesti…).

 

PRIJAVE ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA SE DOSTAVLJAJU U UNILINE d.o.o.:

gđa Ana Brčić, na e-mail  ana.brcic@uniline.hr ili  na broj telefaksa: 01/3633 343

Online Prijavnica se može pronaći na  www.kamp-hrs.com.hr

Po zaprimljenoj prijavnici, a najkasnije u roku 24 sata (uz iznimku vikenda) iz Uniline-a ćete dobiti  ponudu/predračun s preciziranom dinamikom plaćanja obvezatnog depozita i ostalih ugovornih rata. Prilikom plaćanja ugovornih rata u „poziv na broj“ svakako upišite broj ponude/predračuna.

Potvrdu uplate obvezatnog depozita i ostalih ugovornih rata molimo vas dostavite skenirane na gornju e-mail adresu ili broj faksa 01/3633 343.

Važno da prije dolaska djeteta na kamp cjelokupni iznos bude uplaćen, te da sve preslike uplate smještaja i kotizacije  donesete na KAMP ili pošaljete po djetetu.

 

CIJENA KAMPA HRS-a:

Ukupna cijena Kampa HRS-a iznosi 1. 800,00 kn (1.200,00 kn smještaj i 600,00 kn kotizacije) od kojih se:   

 • 200,00KN uplaćuju agenciji Uniline d.o.o. (u nastavku dokumenta navedeni računi)

najkasnije 7 dana prije početka kampa ili iznos od 1 200,00 KN možete uplatiti na četiri rate (4) rate:

 • PRVA rata 300,00KN, ožujak 2017 (obvezatna rezervacija –akontacija smještaja)
 • DRUGA rata 300,00KN, travanj  ,
 • TREĆA rata 300,00KN, svibanj ,
 • ČETVRTA rata 300,00 kn, lipanj 2017.

 

 • Iznos 600,00 kn  KOTIZACIJE se uplaćuje jednokratno Hrvatskom rukometnom savezu najkasnije do 13.05.2017.
 • Uplatu KOTIZACIJE POTREBNO JE IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN IBAN: HR6823600001500046528, Hrvatski rukometni savez, Metalčeva 5, 10000 Zagreb, najkasnije do 13.05.2017. Preslika uplate kotizacije dostavlja se Slađani Pihler u HRS, na e-mail pihler@hrs.hr 01/4573-033 te broj faxa: 01/4573-036 i Ani Brčić na e-mail ana.brcic@uniline.hr 01/3633 343. Ako sudionik  odustane od Kampa 7 dana prije početka (bolest ili sl)  izvršit ćemo povrat uplaćene kotizacije u iznosu od 600,00 kn. Informaciju o otkazivanju Kampa treba poslati na e-mail ana.brcic@uniline.hr ili s.pihler@hrs.hr ili  lidija@hrs.hr

 

 • ZA SUDIONIKE KOJI NE KORISTE SMJEŠTAJ U HOSTELU ZADAR VEĆ SPAVAJU PRIVATNO, KOTIZACIJA IZNOSI 600,00 KN i uplaćuje se jednokratno na NA ŽIRO RAČUN IBAN: HR6823600001500046528, Hrvatski rukometni savez, Metalčeva 5, 10000 Zagreb, najkasnije do 13.05.2017. Preslika uplate kotizacije dostavlja se Slađani Pihler u HRS, na e-mail pihler@hrs.hr 01/4573-033 te broj faxa: 01/4573-036 i ana.brcic@uniline.hr 01/3633 343. Svrha uplate: Kotizacija za Kamp 2017 te navesti ime i prezime djeteta te OIB djeteta

 

INFORMACIJE U SVEZI PRIJAVA I PLAĆANJA :

Uniline d.o.o.

Ana Brčić

ana.brcic@uniline.hr   S. Dobrića 16, 52100 Pula, Croatia

IBAN: HR3124840081100646084 (Raiffeisenbank)

IBAN: HR9023600001102117115 (Zagrebačka banka)

MB: 1228102

ID: HR AB 52040048499

OIB: 74786390334

Tel: +385 1 4572 954

Mob: +385 99 26 84 193

Fax: +385 1 36 33 343

svrha uplate: Smještaj na Kampu HRS-a 2017. / ponuda broj

 

NAPOMENA:

NE POSTOJI MOGUĆNOST UPLATE TROŠKOVA KAMPA U GOTOVINI!

SVE UPLATE, bez iznimke, MORAJU BITI IZVRŠENE NA GORE NAVEDENI ŽIRO RAČUN  Uniline d.o.o. i Hrvatskog rukometnog saveza (kotizacija)

 

VAŽNO: AKO ŽELITE DA VAM DJETETU BUDE REZERVIRAN SMJEŠTAJ TREBATE POSLATI PRIJAVNICU TE PO PRIMLJENOJ PONUDI/PREDRAČUNU UPLATITI  300,00 KN najkasnije do 31.03.2017. tako da vam možemo rezervirati smještaj, a preostali iznos KAMPA uplatite sukladno ponudi iz Uniline d.o.o.

 

AKO DIJETE ODUSTANE OD DOLASKA NA KAMP IZNOS AKONTACIJE OD 300,00KN ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA VAM SE NE VRAĆA.  Ako dijete dođe na Kamp za isti iznos vam se umanjuje uplata smještaja za Kamp. Ako dijete odustane od Kampa (bolest i sl.) i vi nam to javite 7 dana prije početka kampa iznos od  1.200,00 kn bit će vam uplaćen na račun. Moguća je rezervacija smještaja i nakon 31.03.2017., ali sve ovisi o broju slobodnih kapaciteta JER PO TURNUSU IMAMO REZERVIRANO 130 MJESTA ZA SUDIONIKE KAMPA.

U cijenu je uključen smještaj u više-krevetnim sobama ( 4-6 kreveta s vlastitim sanitarnim čvorom), četiri obroka dnevno, boravišna pristojba, prigodni pokloni HRS-a za svakog sudionika KAMPA, nagrade za najbolje ekipe kampa, interni prijevozi  te korištenje dvorane i igrališta. Prijevoz do Zadra je individualan i nije u organizaciji HRS-a.

 

Ako JE UPLATITELJ RUKOMETNI KLUB ILI DRUGA PRAVNA OSOBA (tvrtka, obrt, udruga i dr.) na UPLATNICI je obavezno navesti sljedeće podatke:

 1. a) NAZIV I ADRESU UPLATITELJA (rukometnog kluba ili druge pravne osobe)
 2. b) OIB UPLATITELJA obavezno je navesti U RUBRICI POZIV NA BROJ ODOBRENJA
 3. c) u rubrici OPIS PLAĆANJA obvezno navesti BROJ PONUDE, IME I PREZIME SUDIONIKA KAMPA, OIB SUDIONIKA KAMPA te broj rate, ako je uplata izvršena u ratama.

 

Ako je UPLATITELJ PRIVATNA OSOBA (RODITELJ) na UPLATNICI je obavezno navesti:

 1. a) IME I PREZIME TE ADRESU UPLATITELJA (roditelja ili dr.)
 2. b) OIB UPLATITELJA obavezno je navesti U RUBRICI POZIV NA BROJ ODOBRENJA
 3. c) u rubrici OPIS PLAĆANJA obvezno navesti BROJ PONUDE, IME I PREZIME SUDIONIKA KAMPA, OIB SUDIONIKA KAMPA te broj rate, ako je uplata izvršena u ratama.

 

VAŽNE NAPOMENE ZA RODITELJE:

 

 1. Svi sudionici kampa trebaju doći u Kamp između 12,00 do 14,00 sati, odlazak je nakon doručka u 9,00 sati. Dužni su ponijeti: dovoljno sportske opremu za dva treninga dnevno, dva para tenisica, obuću odjeću za slobodno vrijeme, ručnike za osobnu higijenu i plažu, ispravnu ruk. loptu, dva raznobojna dresa i zdravstvenu iskaznicu. Molimo sudionike Kampa da ne donose skupu elektroničku opremu na Kamp: lap-top, iPad i sl. jer ćemo im istu oduzeti i vratiti nakon završetka Kampa.
 1. Pri dolasku OBAVEZNO predati kopiju uplate tehničkom voditelju kampa, (ako se uplata odnosi na više sudionika, potrebno je uz uplatnicu priložiti i popis sudionika za koje se odnosi uplata)
 1. Klubovi koji imaju igračice i igrače na popisima perspektivnih, obvezno ih trebaju uputiti na Središnji kamp HRS-a gdje će biti izvršena daljnja selekcija za nacionalne reprezentacije.
 1. Sudionici kampa NISU dodatno osigurani te ih roditelji mogu dodatno individualno osigurati (ozljede na treningu i sl.)
 1. U Kampu HRS-a su na raspolaganju 24 sata dnevno liječnik i fizioterapeut. Ambulanta s nužnim lijekovima je također unutar Kampa. Za sve ozljede koje ne možemo sanirati u Kampu djeca se prevoze na Hitnu službu u Zadar u pratnji službene osobe iz Kampa. Roditelje obavještava naša zdravstvena služba ako je neka teža povreda. Za lakše povrede dijete i trener će nazvati roditelje. Ako dijete ima jednog skrbnika molimo da nas obavijestite o tome prilikom dolaska na Kamp tako da znamo koga od roditelja da nazovemo u hitnim slučajevima.
 1. Sva djeca koja opetovano na Kampu ne poštuju pravila ponašanja na Kampu te dnevni raspored i satnicu bit će udaljena s Kampa tako da ćemo nazvati roditelje, konzultirati se s njima te organizirati povratak djeteta kući. Povrat uplaćenih sredstava neće biti moguć.
 1. Ako dijete svojevoljno napusti kamp nakon jednog dana nismo u mogućnosti izvršiti povrat sredstava.
 1. Za eventualne ozljede djeteta tijekom održavanja Kampa, HRS nije odgovoran i isto tako ako su nastale komplikacije nakon ozljede ili eventualnog operativnog zahvata.
 1. HRS isto tako moli sve roditelje da ispune prijavnicu i prijave svoje dijete za Kamp, a ne da djeca sama sebe prijavljuju, bliža rodbina ili treneri. OBAVEZNO: u prijavi navesti eventualne kronične bolesti ili alergije.
 1. Svako dijete se raspoređuje u grupe po poziciji, a ne pripadnosti klubu te molimo roditelje da to poštuju. U svakoj grupi je maksimalno 14-16 djece koje treniraju 3 trenera: trener grupe, trener vratara i kondicijski trener. Glavni trener je uvijek na treningu, a preostala dva trenera dolaze ovisno o programu treninga, ali minimalno na tri treninga.
 1. U večernjim satima za djecu je organiziran program i animacija: gledanje dječjih filmova, disco i zabavne igre. Mobiteli će biti kod djece samo u određeno vrijeme tijekom dana tako da se socijaliziraju s ostalom djecom u kampu te ne remete san i popodnevni odmor! Molimo da se to uvaži. Roditelji će uvijek moći kontaktirati trenera u slučaju hitnih poziva.
 1. Buđenje je od 7:00 do 8:00 sati (ovisno o terminu treninga), a spavanje je u 22:30 sata.
 2. Tijekom noći u Kampu je organizirana zaštitarska služba ( čuvar) i recepcija radi od 0:00-24:00 sata
 3. Sudionici Kampa imaju 4 obroka ( doručak, ručak, večera, užina-voće). Hrana se kuha samo za sudionike Kampa od domaćih proizvoda te je jelovnik odobren od nutricionista. Za doručak je švedski stol, a za ručak i večeru samoposluživanje. Djeca mogu jesti u neograničenim količinama. Ako je dijete alergično na određenu namirnicu njemu se kuha poseban obrok.
 4. Mole se roditelji ako to nije neophodno da ne dolaze u Kamp i na treninge već da djeca samostalno uživaju u Kampu
 5. Treninzi se odvijaju na obnovljenim i zaštićenim vanjskim terenima uz hostel te u dvije sportske dvorane. Sve ovisi o vremenskim uvjetima.

 

Informacije u svezi prijave i plaćanja:

 

 

 • HRS (za kotizaciju) gđa Slađana Pihler telefon 01/4576-033 ili e-mail pihler@hrs.hr .

 

Informacije u svezi organizacije Kampa:

 

 • voditeljici kampa, Lidiji Bojić-Ćaćić na slijedeće kontakte: TEL: 01 5391 005; GSM: 095 9999 106 ili putem e-mail adrese: lidija@hrs.hr

 

 • stručnom voditelju Kampa za mladiće, Davor Lamza na e-mail davorlamza01@gmail.com ili GSM:  095 900-8135

 

 

Prethodni članakZagreb poražen od Meškov Bresta u zadnjoj utakmici regularnog dijela SEHA Lige
Sljedeći članakHrvatska u prijateljskoj utakmici poražena od Mađarske