43. Središnji seminar udruge trenera HRS-a – III

519

19. 5. 2019., nedjelja
8:30−10:00 Tranzicija iz faze napada u fazu obranePredavač: Nenad Šoštarić
10:30−12:00 Kako ispreplesti sve faze igre u treningu protunapada – cilj: brz tempo igrePredavač: Johan Giovanni Zanotti
12:15−13:45 Trening brzog donošenja odluka za vanjske igrače
Predavač: Hrvoje Horvat
13:45 ZATVARANJE SEMINARA